Impresum

TQM GROUP je grupa kompanija koja se bavi razvojem elektronskih servisa omogućavajući njihovo odvijanje i praćenje elektoronskim putem. Naša poslovna paradigma je poslovanje „bez papira“. U skladu sa tim razvijamo i implementiramo naša rešenja. 

U našem pristupu koristimo metode koje su u skladu sa potrebama organizacije i optimalne su za veličinu i način poslovanja klijenta. Odlika svih servisa je da su jednostavni za korištenje „na tri klika“, prilagodjeni svim korisnicima.

Pored različitih on-line servisa ističemo naša rešenja upravljanja zalihama i robama, upravljanja proizvodnim procesima, upravljanja rizicima, sljedivosti, upravljanja IT uslugama i informacijskom sigurnosti.

Posebnu pažnju posvećujemo razvijenim komplementarnim uslugama gdje kombinujemo elektronske usluge sa različitim potrebama klijenata, kao što su telekomunikacijske usluge, usluge osiguranja, usluge održavanja objekata i dr.

Back to top button
AllEscort