Konstrukcijski i završni radovi

Usluge Zlatiborko koje se odnose na građevinske i završne radove nastaju kao potreba klijenata tokom primene određenih ugovora o uslugama. Na taj način klijent dobiva potpuno integrirano rješenje. Ovi radovi uključuju podove, lakiranje i farbanje, zidarske radove, tesarske radove, keramičke radove i ostale završne radove u građevinarstvu.

Back to top button
AllEscort