Hrana

MALE MLEKARE VELIKA ŠANSA ZA STOČARE IZ PLANINSKIH SELA

Prijepolje/Nova Varoš – Proizvodnja – prerada mleka u lokalnoj mlekari kapaciteta do 5.000 litara mleka nedeljno, šansa je za farmere na brdsko planinskom području. Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede podstiče razvoj ovakvih mlekara tako što daje subvencije za njihovu gradnju i opremanje.

Prednosti ovakve mlekare jeste održiva proizvodnja tradicionahlnih proizvoda. Postizanje dobrog kvaliteta uz poštovanje odgovarajućih mera, smanjenje troškova transporta i uposlenost članova porodice ili lokalnog udruženja, odnosno zadruge, kao i postizanje viših cena i prepoznatljivost na tržištu.

Uslovi koje moraju da zadovolje ove mlekare dosta su jednostavniji nego za mlekare koje prerađuju više od 5. 000 litara mleka, što ima veliku prednost kada su u pitanju ulaganja kako u objekat tako i u opremu.

U prostoriji za prijem sirovog mleka, uz vremensko razgraničenje i primenu higijensko sanitarnih mera mogu se realizovati i prijem sirovog mleka, kao i prerada mleka u proizvode I njihovo pakovanje, i pranje opreme i pribora.. Mlekara mora da ima I rashladni prostor za skladištenje finalnih proizvoda (i prema potrebi i sirovina i poluproizvoda, ali na odvojenom mestu unutar komore), kao I najmanje jedan ulaz/izlaz u mlekaru koji se može koristiti za prijem mleka, ulaz zaposlenih i otpremanje gotovih proizvoda. Uz to i garderobu za presvlačenje zaposlenih i toilet.

Ako se pak poljoprivrednici odluče da grade mlekaru u okviru svog domaćinstva to ima niz prednosti., kao što su korišćenje drugih prostorija u okviru gazdinstva, mogućnost skladištenja ambalaže, repromaterijala i hemijskih sredstava u prostorima u blizini mlekare, dodatni prostori potrebni zbog specifičnosti tehnološkog postupka proizvodnje, proizvodnja sireva, prostor za soljenje sireva sa mogućnošću regulacije temperature, prostorija za zrenje sireva, sa mogućnošću regulacije temperature, prostor za čišćenje i pranje sireva, proizvodnja kiselog mleka i kisele pavlake, komora za fermentaciju i hlađenje proizvoda, proizvodnja paprike u pavlaci, izdvojeni prostor za pripremu i skladištenje paprika.

Sve gore navedeno vezano za preradu mleka u mlalim mlekarama do 5.000 litra nedeljno jesu motiv da se naši poljoprivrednici opredele za ovakav vid prerade mleka i što je još bitno da svi oni koji predaju mleko ovakvoj mlekari imaju pravo na premiju po litiri mleka a koja je sada 10 dinara.

Related Articles

Komentariši

Back to top button