Vesti

Čačak, Prijepolje i Nova Varoš među 15 gradova u Srbiji u kojima se uvode digitalni registri izvora zagađivanja

Kako bi se unapredio kvalitet i povećala količina prikupljenih podatakao zagađivanju vazduha, voda, zemljišta i generisanju otpada na lokalnom nivou, Agencija za zaštitu životne sredine, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, pomoći će da 15 gradova i opština u Srbiji uspostavi lokalne digitalne registre izvora zagađivanja.

Koristeći već postojeći informacioni sistem na kome je zasnovan Nacionalni registar izvora zagađivanja, lokalne registre će formirati Valjevo, Osečina, Novi Sad, Kragujevac, Subotica, Vrbas, Nova Varoš, Prijepolje, Kladovo, Bor, Vranje, Leskovac, Pirot, Niš, i Čačak.

“Osnovni preduslov za efikasnu zaštitu životne sredine je adekvatno prikupljanje podataka. Jedino tako možemo znati koliko su zagađene reke, zemljište, vazduh, koliko otpada proizvodimo i kako njime treba da upravljamo. Počinjemo sa ovih 15 opština i gradova, a želja nam je da do kraja 2022. godine sve lokalne samouprave u Srbiji formiraju svoje registre”, naglašava dr Tamara Perunović Đulić, pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine.

Zaposleni u ovih 15 lokalnih samouprava biće obučeni za kreiranje lokalnih registara i evidentiranje zagađivača na svojoj teritoriji. Na osnovu ovih podataka nadležne lokalne institucije moći će da donose planove i mere kako bi se sprečilo i smanjilo zagađenje životne sredine i očuvali prirodni resursi.

Takođe, podaci o lokalnim izvorima zagađivanja biće dostupni i široj javnosti na jednom mestu, u okviru Nacionalnog registra izvora zagađivanja Agencije, u digitalnom i mašinski čitljivom formatu. To će omogućiti privatnom, civilnom i akademskom sektoru, ali i medijima i građanima da se na jednostavan način informišu i da kreiraju proizvode zasnovane na otvorenim podacima.

Zahvaljujući tome što je Agencija za zaštitu životne sredine otvorila deo podataka koje prikuplja kreirane su različite aplikacije, kao što su Polen Srbija i Kvalitet vazduha u Republici Srbiji, koje građani već koriste.

Objedinjavanje podataka lokalnih samouprava o izvorima zagađivanja u Nacionalnom registru omogućiće bolje sagledavanje zagađenja u Srbiji i jednostavnije analize podataka kako bi se kreirale efikasne javne politike za zaštitu životne sredine na nacionalnom i na lokalnom nivou.

Uspostavljanje digitalnih registara lokalnih izvora zagađivanja je deo aktivnosti Agencije za zaštitu životne sredine u okviru projekta “Otvoreni podaci za održivi razvoj”. Ovaj projekat sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u partnerstvu sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, navodi se u saopštenju Agencije za zaštitu životne sredine.

Related Articles

Komentariši

Back to top button