Vesti

„Skapiraj sistem“ – projekat misije OEBSa u Srbiji

Od početka godine, Misija OEBS-a u Srbiji realizuje projekat pod nazivom „Skapiraj sistem – Upoznavanje mladih sa radom lokalne samouprave“, sa ciljem da podstakne mlade na značajnije učešće u društvenom životu, kao i da poboljša znanje i razumevanje principa dobrog upravljanja, pravnog sistema Republike Srbije i nadležnosti institucija lokalne samouprave, kroz iskustveno učenje.

Teme ili pitanja, koja se između ostalog realizuju kroz projekt su: Koje su nadležnosti lokalnih samouprava u Srbiji, kako se finansiraju, ko u učestvuje u njihovom radu, koje su odgovornosti funkcionera lokalnih samouprava?

Da bi se na interesantan i mladima razumljiv način prikazao rad lokalne samouprave, urađeni su i animirani filmovi koji se nalaze na YouTube na adresi https://www.youtube.com/c/OSCE/videos.

U toku je Program stručnog usavršavanja za mlade u lokalnim samoupravama, u kome učestvuje 11 mladih iz opština Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje. Ova aktivnost je započeta u januaru i trajaće do maja 2021. godine.

U saradnji sa kancelarijama za mlade iz navedenih šest opština, organizovani su razgovori sa mladima, koji su imali za cilj podsticanje dvosmerne komunikacije između mladih i predstavnika vlasti.

U projektu je planirana i poseta jedinicama lokalnih samouprava i razgovori sa predstavnicima vlasti, sve sa ciljem da projekat kod mladih doprinese boljem razumevanju nadležnosti lokalne samouprave, kao i značajnijem učešću mladih u životu zajednice kojoj pripadaju.

Related Articles

Komentariši

Back to top button