Vesti

Ere recikliraju!

Prošlo je punih 12 meseci preuzimanja komunalnog otpada u Užicu, u okviru SUBREC projekta. Tokom tog perioda prikupljeno je 314 tona predselektovanog otpada iz 2 500 domaćinstava, uključujući i ambalažno staklo koje je preuzeto iz 20 žutih kontejnera, raspoređenih po gradu. Celokupne količine ovako prikupljenog otpada su usmerene van Užica- 39% otpada je završilo na tržištu reciklažnih sirovina, dok je preostalih 61% usmeren u cementnu industriju, kao alternativno gorivo.

U međuvremenu, prošlo je i 8 meseci od preuzimanja komunalnog otpada iz 170 kontejnera za primarnu selekciju, koji su postavljeni u užem gradskom jezgru, u okviru inicijative JKP „Bioktoš“, JKP „Duboko“ i Grada Užica. Za to vreme je prikupljeno 888 tona predselektovanog otpada, uključujući i ambalažno staklo koje je preuzeto iz 10 žutih kontejnera, raspoređenih po gradu. Analizom strukture otpada, utvrđeno je da je 79% otpada iz plavih kontejnera upotrebljivo za dalje tretmane (reciklaža i proizvodnja alternativnih goriva), dok preostalih 21% otpada nije moguće upotrebiti, te se mora deponovati.

Drugim rečima, 1.015 tona otpada (314 t iz predgrađa i 701 t iz centra grada) je završilo van Užica, tj. nije zatrpano na deponiji, čime produžavamo vek njenog trajanja i smanjujemo štetne emisije u životnu sredinu koje deponovanje otpada nosi sa sobom.

Zahvaljujemo Vam se na strpljenju i razumevanju, a nadasve na spremnosti da svojim učešćem date pun doprinos uspostavljanju sistema primarne selekcije otpada u našem gradu.

Ne zaboravite:otpad stvaramo svi-svi treba i da vodimo računa o njegovom zbrinjavanju. Primarna selekcija je najbolji način da svako da svoj doprinos tom procesu.

Ere recikliraju!

Izvor: Zlatiborske Novine

Related Articles

Komentariši

Back to top button
AllEscort