Vesti

Bukove šume na Tari od svetskog značaja

TARA – Bukove šume Nacionalnog parka Tara nominovane su za upis na listu Svetske kulturne baštine i to na dva lokaliteta – Zvezda i Klisura Rače na površini od oko dve hiljade hektara, objavljeno je na sajtu Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Direktor NP Tara, Dragić Karaklić, objasnio je da Zvezda sadrži jednu od retkih preostalih populacija Pančićeve omorike u kanjonu reke Drine u reliktnoj šumskoj asocijaciji bukve, jele i smrče.

On je izrazio nadu da će se Tara, osim po stećcima koji su već na listi Svetske kulturne baštine, moći da se pohvali i drevnim bukovim šumama na listi Svetske prirodne baštine. Sama nominacija, po njegovim rečima, ima promotivni znčaj, a eventualni upis na listu svetske baštine učiniće Taru prepoznatljivim područjem u međunarodnim okvirima, ali i doprineti „zaštiti pojedinačnih lokaliteta i podizanju svesti o njihovom značaju“.

„Komponenta Rača obuhvata reliktnu šumsku podasocijaciju bukve i oraha u najnižem delu klisure reke Rače. Ove komponente se već nalaze u okviru postojećih lokaliteta prvog stepena zaštite koji podrazumevaju strogu zaštitu tako da praktično neće biti izmena u režimu upravljanja korišćenja“, rekao je Karaklić.

Za upis prvog prirodnog dobra u Srbiji na listu Svetske prirodne baštine „Drevne i netaknute bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope“, koju trenutno čini 80 bukovih šuma u 12 evropskih država, Srbija je nominovala pet rezervata bukovih šuma u tri nacionalna parka prirode „Tara“, „Kopaonik“ i Fruška gora“.

Izvor Zavod za zaštitu prirode Srbije

Related Articles

Komentariši

Back to top button
AllEscort