Vesti

Podsticaji Ministarstva poljoprivrede: Za dobru rakiju do 15,5 miliona dinara

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE DONELO JE PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U SEKTORU PROIZVODNjE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA.
Njime se bliže propisuju vrste podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje tog prava, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Predmet podsticaja u skladu s pomenutim pravilnikom su prihvatljive investicije i troškovi u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića koji se odnose na izgradnju objekata, opšti trošak i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina, u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića.

Troškovi koji se odnose na građenje i/ili dogradnju objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 60.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta, a oni koji se odnose na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećeg objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 35.000 dinara po kvadratu.

OKO 100 MILIONA LITARA
Po podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 613 registrovanih proizvođača jakih alkoholnih pića (JAP) u 2019. godini proizvelo je 33,7 miliona litara, što je povećanje od 23 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Veliki je broj individualnih proizvođača koji proizvode rakiju za sopstvene potrebe, a procena je da je ukupno proizvedeno oko 60 miliona litara rakije. Srbija je u 2019. godini izvezla 2.823 tone jakog alkoholnog pića, vrednog 14,5 miliona dolara. Najveći je izvoz šljivovice – 4,8 miliona dolara, što predstavlja 33 odsto ukupnog izvoza JAP-a.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove, koji su u potpunosti realizovani od 15. novembra godine koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Za za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, a do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom su statusu.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva, a do iznosa utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Korisnik podsticaja treba da namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana konačnosti rešenja.

Maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja su: za investicije u izgradnju objekata – 10.000.000 dinara, za nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića – 5.000.000 dinara, za opšte troškove – 500.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara. Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu Pravilnika rešavaće se u skladu s propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

IZVOR: DNEVNIK.RS

Related Articles

Komentariši

Back to top button