Vesti

Pošumljavanjem do kvalitetnijeg vazduha

Grad Užice i ove godine u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine realizuje akciju pošumljavanja „Udahnimo život prirodi“. Prema rečima Ivana Stanisavljevića, člana Gradskog veća Grada Užica, ove godine biće zasađeno 23 000 sadnica na teritoriji grada, odnosno biće pošumljeno 9,22 ha kroz dva projekta: jedan projekat se odnosi na sanaciju degradiranih površina i goleti i drugi na formiranje vetrozaštitnih pojaseva.

„Pošumljavanje se vrši na pet parcela od kojih je najveća u Krčagovu na lokaciji oko nove crkve, zatim pošumljava se jedna parcela u Ljubanjama, dve parcele koje se nalaze između Gradske plaže i magistralnog puta, na lokalitetu Malo Zabučje, i jedna u blizini deponije Duboko. Vrednost ovih radova je oko 3 miliona dinara od kojih 2,1 sufinansira Ministarstvo za zaštitu životne sredine.“

Stanisavljević navodi da su za vrstu sadnica za pošumljavanje izabrani crni bor i beli jasen. Bor će, kako kaže, biti zasađen na parcelama u Krčagovu, Ljubanjama i na dve parcele u blizini plaže, dok će na parceli na lokaciji u blizini deponije Duboko biti zasađen jasen.

„Pored svih drugih mera koje Grad Užice sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, od subvencionisanja mera energestke efikasnosti individualnih domaćinstava i objekata kolektivnog stanovanja, zatim konverzije javnih kotlarnica sa mazuta na gas ili pelet, podele sadnica u okviru akcije „16000 stabala za 16000 ložišta“, pošumljavanje je jedna od najefikasnijih mera za dugotrajno poboljšanje kvaliteta vazduha u našem gradu“, rekao je Stanisavljević.

Stanisavljević je istakao da je Užice prethodne godine realizovalo projekat pošumljavanja 5,2 ha na teritoriji šireg centra grada, a da je realizacijom ovogodišnjeg projekta ukupna pošumljena površina oko 14,5 ha što Užice svrstava među lokalne samouprave koje su podigle najviše zasada u ovom periodu.

„Grad će nastojati da pronađe još javnih površina pogodnih za pošumljavanje kako bi i narednih godina nastavili sa realizacijom ovog projekta u saradnji sa resornim ministarstvom.“

Related Articles

Komentariši

Back to top button