Zabava

Tradicionalni nagradni konkurs za najmlađe „Piši Deda Mrazu”

U duhu društveno odgovorne prakse, Pošta Srbije i ove godine, uoči najradosnijih zimskih praznika, poziva mališane u avanturu pisanja pisama Deda Mrazu, sa željom da ih kroz pismo, kulturu pisanja i pismenost uvede u svet odrastanja i uz poruku da neguju prave vrednosti i da nikada ne zanemare svoj maštoviti stvaralački potencijal.

Nagradni konkurs „Piši Deda Mrazu” organizuje se 18. put i pravo učešća imaju devojčice i dečaci uzrasta do deset godina.

Pojedinačne ili grupne radove, po slobodnom izboru – crteže, stihove, priče, poruke, čestitke, želje i slično – potrebno je spakovati u pismo i u periodu od 1. novembra do 5. decembra, poslati na sledeću adresu: Poštanski pregradak 900, 11000 Beograd 6, sa naznakom: nagradni konkurs „Piši Deda Mrazu”.

Za pojedinačne radove obavezno je, na poleđini rada, naznačiti ime i prezime autora, datum rođenja, adresu i kontakt telefon roditelja, dok je za grupne radove neophodno navesti naziv, adresu i kontakt telefon ustanove, škole ili vrtića, odeljenje ili vaspitnu grupu i broj dece koja su učestvovala u kreiranju rada.

U pismo je potrebno spakovati i saglasnost roditelja/staratelja za prijavu pojedinačnog rada, ili saglasnost roditelja/staratelja za prijavu posredstvom predškolskih i školskih ustanova

Obrazac saglasnosti i informacije o obradi podataka ličnosti u nagradnom konkursu „Piši Deda Mrazu” – za prijavu pojedinačnog rada

Obrazac saglasnosti i informacije o obradi podataka ličnosti u nagradnom konkursu „Piši Deda Mrazu” – za prijavu pojedinačnog i/ili kolektivnog rada posredstvom predškolskih i školskih ustanova

Za sva pitanja možete nam se obratiti na imejl marketing@posta.rs ili telefon 011 3064 102.

Uslovi nagradnog konkursa „Piši Deda Mrazu”:

 • Učesnici konkursa mogu biti deca uzrasta do deset godina starosti, sa teritorije Republike Srbije;
 • Deca mogu uzeti učešće u nagradnom konkursu slanjem pojedinačnih radova ili slanjem pojedinačnog ili kolektivnog rada posredstvom predškolskih i školskih ustanova koje pohađaju;
 • Kolektivni rad podrazumeva zajednički autorski rad, dvoje ili više dece, koja pohađaju istu vaspitno-obrazovnu grupu/razred;
 • Radovi moraju biti originalni i izrađeni samostalno;
 • Učesnici koji prijavljuju pojedinačni rad, uz rad dostavljaju ime, prezime i datum rođenja autora, adresu i kontakt telefon roditelja, a učesnici koji posredstvom predškolskih i školskih ustanova, prijavljuju kolektivni rad ili rad pojedinca iz vaspitno-obrazovne grupe, uz rad dostavljaju naziv, adresu i kontakt telefon ustanove, škole ili vrtića, odeljenje ili vaspitnu grupu i broj dece koja su učestvovala u kreiranju rada;
 • Uz radove i lične podatke, potrebno je dostaviti i pisanu saglasnost roditelja/staratelja, sačinjenu u smislu odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, 87/18 – u daljem tekstu: Zakon). Forma pisane saglasnosti i obavezni elementi dostupni su na gore navedenim linkovima, dovoljno je dostaviti prvu stranu forme saglasnosti, a izjave mogu biti ispisane i rukom;
 • U slučaju da se rad dostavi bez pisane saglasnosti roditelja/staratelja ili da se roditelj/staratelj ne saglasi sa obradom ličnih podataka, takva prijava na nagradni konkurs, neće se uzimati u razmatranje;
 • Članovi komisije za izbor najboljih radova u tradicionalnoj akciji koju sprovodi Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, pod nazivom: „Piši Deda Mrazu”, po završetku konkursa, izabraće tri najbolja pojedinačna i tri najbolja kolektivna rada, koja će biti nagrađena od strane Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd;
 • Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, objaviće imena i prezimena nagrađenih pojedinačnih autora (kod pojedinačnih radova), nazive ustanova i vaspitno- obrazovnih grupa/razreda (kod kolektivnih radova), eventualno i nagrađene radove, sa fotografijama pobednika i ostalih učesnika nagradnog konkursa, u pisanim i elektronskim medijima, na korporativnom sajtu Pošte Srbije, na zvaničnoj Fejsbuk strani Pošte Srbije i u korporativnom glasilu Pošte Srbije „Poštanski glasnik”;
 • Podaci o ličnosti učesnika nagradnog konkursa, čuvaju se u bazi podataka organizatora konkursa, od dana dostavljanja konkursne dokumentacije do 01.11.2021. godine, po isteku kog roka se brišu iz baze podataka;
 • Nagrađeni radovi kao i radovi ostalih učesnika konkursa, mogu se preuzeti do 31.03.2021. godine, u prostorijama Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, u Funkciji upravljanja kadrovima i korporativne odgovornosti, u Ulici Palmotićeva broj 2, na VI spratu;

Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd, za tri najbolja pojedinačna rada dodeljuje nagrade – trotinet, roleri i hoverbord, dok će tri najbolja kolektivna rada dobiti muzičku liniju.

Related Articles

Komentariši

Back to top button