Turizam

Specijalni rezervat prirode “Uvac”

Specijalni rezervat prirode “Uvac” zaštićeno je prirodno dobro od velikog značaja. Smješteno je u jugozapadnoj Srbiji, zabijeno između masiva planine Zlatar na jugozapadu i planine Javor na sjeveroistoku. Rezervat zauzima 7543 ha sa nadmorskom visinom od 760m do 1322m nadmorske visine.

Glavna morfološka karakteristika rezervata je dolina kanjona rijeke Uvac, uključujući doline njegovih pritoka. Posebnu vrijednost kanjonskih dijelova riječne doline predstavljaju zavojiti meandri. Relativna visina glava meandra je mjestimično 100m.

Raznolikost netaknutih staništa, prisustvo endemskih, rijetkih i ugroženih vrsta flore i faune imaju poseban značaj u pogledu očuvanja biodiverziteta i georaznolikosti, a sam po sebi u smislu razvoja i promocije turističkih potencijala rezervata.

Related Articles

Komentariši

Back to top button