Promo

TQM Group…

TQM GROUP je grupa kompanija koja pruža usluge na polju optimizacije poslovnih procesa. Provedba projekata koje provode profesionalni timovi savjetnika podržana su odgovarajućim IT rješenjima.
U našem pristupu koristimo metode koje su u skladu sa potrebama organizacije i optimalne su za veličinu i način poslovanja klijenta.
Poseban naglasak stavljamo na našu stručnost i rješenja u području upravljanja zalihama i robama, upravljanja proizvodnim procesima, upravljanja rizicima, sljedivosti, upravljanja IT uslugama i informacijske sigurnosti.
Sva rješenja podržavaju odgovarajuće softverske usluge. Koristimo set komplementarnih rješenja od ERP rješenja do TiramIS-a, preko ConnAgrIS i TAGIS rješenja sljedivosti, do RiskConn alata za upravljanje rizikom. Koristeći IoT i RFID tehnologije, pratimo savremene potrebe u raznim industrijama.

Komentariši

Back to top button
AllEscort